Sme viazaní etickým kódexom EKRK...

Okrem dodržiavania právnych noriem Slovenskej republiky a hlásime aj k Etickému kódexu EKRK, ktorého sme členom. Robíme všetko pre napĺňanie jeho obsahu.

2013 | RF Reality, s.r.o.