Ako uvedieme slovenského kupujúceho do maďarskej nehnuteľnosti

Podpísaním kúpnej zmluvy v maďarskej advokátskej kancelárii, pretože v Maďarsku pripravujú kúpne zmluvy výlučne advokátske kancelárie, sa predaj nehnuteľnosti pre našu firmu nekončí.

V spolupráci s advokátskou kanceláriou riešime platby a výmaz ťarchy  v prípade, že na predmetnej nehnuteľnosti spočíva ťarcha v podobe záložného práva. Po vklade vlastníckych práv do Pozemkového úradu (maďarský kataster) nasleduje ešte niekoľko krokov, ktoré novému majiteľovi umožnia bezproblémové užívanie nehnuteľnosti:

  1. Po dohodnutí termínu odovzdania nehnuteľnosti sa stretneme s predávajúcim aj kupujúcim pri nehnuteľnosti a spíšeme odovzdávajúci a preberajúci protokol, kde je spísaný stav nehnuteľnosti a meračoch médii.
  2. Prítomná je aj naša maďarská spolupracovníčka, ktorá vypíše odhlasovacie a prihlasovacie tlačivá na zmenu odberateľa plynu, elektriny, vody a zabezpečí odhlásenia a prihlásenie médii.  Do protokolu sa spíše aj prípadne odovzdávané hnuteľné zariadenie a podpíšu to dvaja svedkovia. (Tento protokol je potrebný aj pri prihlasovaní pobytovej karty.)
  3. Na ten termín prizveme aj pracovníčku poisťovne, aby nehnuteľnosť bola od samého začiatku poistená.
  4. Zabezpečíme prihlásenie komunálnej dane a odber odpadu na obecnom úrade.
  5. V prípade požiadavky kupujúceho zabezpečíme internet.
  6. Vybavíme pobytové karty pre všetkých členov rodiny. Tu by som ešte dodal, že potom platí aj nižšie dane, požíva všetky výhody obyvateľa obce či lokality kde sa prisťahoval a bez problémov sa identifikuje na úradoch, polícií či banke.
  7. V prípade potreby zabezpečíme na najbližšej pošte splnomocnenie na preberanie doporučenej pošty či zásielok do vlastných rúk alebo peňažnej hotovosti.
  8. V prípade potreby zabezpečíme stavebnú firmu na rekonštrukciu nehnuteľnosti.
  9. Poradíme v každom prípade a pomôžeme riešiť počiatočné problémy a ťažkosti. Náš klient sa môže na nás obrátiť, keď si nebude vedieť s niečím poradiť. Do šiestich mesiacov od kúpy nehnuteľnosti pomôžeme aj s prekladom listov a zásielok z maďarských úradov, dodávateľov plynu, elektriny a telekomunikačných operátorov.
2013 | RF Reality, s.r.o.