Služby

Cenník služieb   
príprava kúpnej zmluvy u maďarského advokáta platí sa u advokáta
vyžiadanie listu vlastníctva z maďarského katastra (pred kúpou) platí sa u advokáta
vklad vlastníckych práv v maďarskom katastry platí sa u advokáta
vklad iných vecných práv podľa kúpnej zmluvy do maďarského katastra platí sa u advokáta
vyžiadanie listu vlastníctva z maďarského katastra (po kúpe) platí sa u advokáta
tlmočenie pri preberaní nehnuteľnosti platí sa u advokáta
vyhotovenie preberacieho protokolu 70,00 €
zabezpečenie poistenia nehnuteľnosti - pracovníkom poisťovne - s tlmočením 150,00 €
vybavenie residenčnej identifikačnej karty s tlmočením 250,00 €
prepis odberateľa elektrickej energie 200,00 €
prepis odberateľa plynu 200,00 €
prepis - vodné a stočné 200,00 €
prihlásenie komunálnej dane v obci 100,00 €
prihlásenie odvozu odpadu v obci 100,00 €
splnomocnenie na preberanie pošty v MR 170,00 €
vyhotovenie splnomocnenia na používanie motorového vozidla na území MR 70,00 €
tlmočenie pri založení bankového účtu v MR 220,00 €
tlmočenie pri zriaďovaní internetového pripojenia v MR 220,00 €
   
Ceny sú orientačné. Presná výška sa stanovuje pri podpise objednávky v závislosti od rozsahu danej služby, cestovného a času potrebného na poskytnutie služby.  

 

2013 | RF Reality, s.r.o.